Hitta till oss

Stugan ligger mitt emellan Leksand och Rättvik. Plintsberg är grannby med turistorten Tällberg.

Kommer ni söder ifrån:

Åk Riksväg 70, när ni passerar Statoil i Leksand är det 7km till avfart till vänster skyltad: Plintsberg. Avfarten ligger i ett backkrön. Från avfarten är det 3km till Plintsbergs Bystuga (känns igen med Majstången intill). Stanna till där ta vänster ner på Kasgärdsvägen (grusväg). Sedan är det 2:dra gården på vänster sida (200meter från bystugan)

Kommer ni norr ifrån:

Från vägskälet Riksväg 69 (från Falun) och Riksväg 70 (från Rättvik, Mora) åker ni i riktning mot Leksand i 6,8 km svänger in höger vid rastplatsen: Tällbergsporten.

Tällbergsporten: Sväng in på Tällbergsvägen

OBS! ta ej avfarten innan (redan vid 4km) som är skyltad till Tällberg. Det blir en

krånglig omväg.

Från Tällbergsporten kör ni ca 1,5 km strax innan ni är framme vid tågstationen finns en skylt:Plintsberg.

Där svänger ni vänster, kör ytterligare ca 1km, tills ni kommer till Bystugan i Plintsberg (känns igen på majstången som står bredvid). Där stannar ni och svänger ner höger på Kasgärdsvägen (grusväg). Sedan är det andra gården på väster sida.

Annonser